Székely Gárda Kulturális és Hagyományőrző Mozgalom
Székely Gárda

"Isten az első napon megteremté a Székelyföldet. Körülnézett, s látván, hogy az milyen szép és jó, kedvet kapott hozzá, s megteremtette mellé a világot is..."

Főoldal Becsületkodex Jelentkezés Események Kapcsolatok TájekoztatóA Székely Gárda Kulturális és Hagyományőrző Egyesület a székely nép önrendelkezési jogának érvényesítését, ennek következményeként a székely nép nemzetként való elismertetését, a székely nép életterének, Székelyföldnek a világ politikai térképén való megjelentetését, és a nemzetközi jog alanyává tételét tűzte ki alapvető célkitűzésként, röviden az önálló székely állam megteremtését.

Meggyőződésünk, hogy mindaz a tudás, képesség, anyagi és szellemi javak, természeti erőforrások, kulturális és történelmi örökség, amelyek Székelyföldnek és lakóinak sajátja, csakis egy önálló államba szerveződve juthat megfelelően kifejezésre, szolgálhatja a nemzetté szerveződött székely nép és a világ többi nemzeteinek gyarapodását. Ugyanakkor a világ számos, idegen elnyomás alatt álló népének is példát szeretnénk mutatni, a székely nép legfőbb sajátossága, a szabadságszeret ilyen jellegű, a nemzetközi jogrenddel, valamint a jó Isten akaratával összhangban történő érvényesítése által.

A Székely Gárda Kulturális és Hagyományőrző Egyesület elismeri és magáénak vallja a Magyarországon bejegyzett, majd jogerősen feloszlatott társadalmi szervezet, a Magyar Gárda Egyesület által létrehozott, majd az egyesülettel együtt feloszlatott Magyar Gárda Mozgalom szabályzatában leszögezett összes célkitűzést.

A Székely Gárda Kulturális és Hagyományőrző Egyesület ugyanakkor elismeri a Magyarországon bejegyzett Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom meghatározó társadalmi szerepét, és hozzá hasonlóan legitim céljai közé sorolja bármely békediktátum, így a trianoni békediktátum következményeinek felszámolását is.

A Székely Gárda Kulturális és Hagyományőrző Egyesület tisztelettel adózik a Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei Szövetsége Egyesület társadalmi tevékenysége iránt, és hozzá hasonlóan, legitim céljai közé sorolja a politikai okokból üldözöttek ügye iránti kiállást.

A Székely Gárda Kulturális és Hagyományőrző Egyesület testvéri kapcsolatban áll a Magyar Nemzeti Gárdával, két egymástól független egyesület.Székelyföld …. a mi hazánk, itt vagyunk itthon, ide vágyunk haza ha elmegyünk. Itt élünk a Kárpát medencében már a honfoglalás elöttöl, ezt bizonyítja legösibb róvásos emlékünk, amely 6500 éves, valamint a Gesta Hungarorum, de László Gyula régészprofesszor kettös honfoglalás elmélete is. Történelmünkre, hagyományainkra büszkék vagyunk, ugyanúgy mint gyönyörü hazánkra, amely szántókban, legelökben, altalajkincsekben gazdag.

A Székely Gárda Kulturális és Hagyományőrző Egyesület csak azért küzd, hogy mindazt mi egyszer miénk volt visszakapjuk. Egy olyan területi függetlenségért, ahol nincsenek anyanyelv használati korlátok, a magyar nyelvet hivatalokban, iskolákban, orvosnál is használhatjuk, ahol a közigazgatásban képviselhetnek minket, ahol önálló oktatási rendszert alakíthatunk ki, ahol önrendelkezési jogunk lehet és ahol évezredes hagyományainkat örizhetjük.

Ezeket a jogokat csak úgy vívhatjuk ki magunknak, ha erényeinket megtartva kitartunk, összefogunk. Nem engedhetjük, hogy tovább fogyjon a székely, hogy tulajdonaink, természeti kincseink idegenek kezébe kerüljön, hogy megalázzanak és eltiporjanak.

Csak így mutathatjuk meg mindazoknak akik jelenleg elnyomás alatt tartanak, hogy igenis Székelyföld nem Románia!Székely Gárda


" Tanár vagyok, nem Terrorista! "Toaso Előd